Jesteś na: Publikacje » Regulaminy UMB

Niżej do pobrania:

1) Uchwała nr 104/13 Senatu z dnia 12 listopada 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

2) Regulamin zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

3) Wniosek - Zgłoszenie projektu wynalazczego do ochrony.

4) Opis innowacji - wzór i wskazówki wypełniania.

Pliki do pobrania: