Jesteś na: O projekcie

 O projekcie


Współcześnie, niezmiernie istotną rolą uczelni wyższych, oprócz kształcenia studentów, jest prowadzenie badań naukowych, których wyniki można wykorzystać w praktyce gospodarczej. Współpraca środowisk naukowych i przedsiębiorców jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacja projektu „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju” dofinansowanego przez NCBiR w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” ma na celu:

  • stworzenie podstaw administracyjnych na UMB do komercjalizacji prac badawczo – rozwojowych,
  • podniesienie świadomości oraz poziomu wiedzy środowiska akademickiego w dziedzinie przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych,
  • poznanie dobrych praktyk w komercjalizacji wyników badań,
  • stworzenie zespołu przygotowanego do podejmowania działań w zakresie współpracy środowiska naukowego z biznesem,
  • wypracowanie  standardów komunikacji między sferą naukowo – badawczą a przedsiębiorcami.

 Kluczowymi rezultatami projektu będą:

  • regulamin określający zasady zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w UMB,
  • zmienione programy studiów doktoranckich uwzględniające treści z zakresu przedsiębiorczości akademickiej,
  • nabycie wiedzy, przez pracowników oraz studentów UMB, w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, zarządzania projektem badawczym, ochrony praw własności intelektualnej oraz sposobów komercjalizacji wiedzy,
  • tematyczny wortal internetowy, którego istotnym komponentem będzie kurs e-learningowy,
  • zaplecze doradcze w UMB, którego zadaniem będzie wsparcie pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji wiedzy.

 W ramach projektu planowana jest m. in. realizacja:

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest NIEODPŁATNE !

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.