Jesteś na: O projekcie » KONFERENCJA


Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że konferencja podsumowująca projekt pn. "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju", która odbyła się 12 czerwca 2014r. została zrealizowana zgodnie z założeniami programu.

Na konferencji zaprezentowane zostały m. in. możliwości pozyskiwania środków na projekty w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Wydarzenie to było rówznież okazją do zaprezentowania potencjału UMB oraz nawiązania kontaktów pracowników Uczelni z przedsiębiorcami.

W konferencji wystąpili:

- prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB - Otwarcie konferencji  i powitanie zaproszonych gości

- Joanna Witkowska - Kierownik Działu Projektów Pomocowych UMB - Podsumowanie Projektu "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju"

- prof dr hab. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - "Przedsiębiorczość akademicka:wyzwania i perspektywy w Horyzoncie 2020" - wystąpienie zrealizowane przy pomocy łączy internetowych

- Dariusz Szewczyk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - "Fundusze na Innowacje. PARP w Nowej Perspektywie 2014-2020"

- prof. dr hab. Mirosław Miller - Dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk - "Koncepcja inteligentnej specjalizacji jako narzędzie efektywnej współpracy nauki z regionalną gospodarką"

- Michał Charkiewicz - Prezes Zarządu ChM Sp. z o.o. - "Współpraca przedsiębiorstwa z uczelnią w zakresie B+R - aspekty praktyczne"

- dr Andrzej Małkowski - Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii UMB - "Współpraca B+R UMB w aspekcie nowej perspektywy finansowej"

Była to również sposobność do podsumowania dotychczasowej innowacyjnej działalności pracowników Uczelni, najbardziej aktywni naukowcy zostali wyróżnieni tytułem „Innowator UMB”.

Kończący konferencję panel dyskusyjny, wywołał wiele interesujących wątków, w panelu wystąpili:

  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
  • dr Jolanta Koszelew - Broker innowacji, Politechnika Białostocka
  • prof. dr hab. Robert Ciborowski - Prorektor ds. Ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku
  • Daniel Górski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • Marek Dźwigaj - Wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
  • Michał Charkiewicz - Prezes Zarządu ChM Sp. z o.o.

W konferencji uczestniczyło 107 osób. Raz jeszcze, serdecznie dziękujemy wszystki uczestnikom za udział.

Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji:


Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości - prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska 

uczestnicy konferencji 

uczestnicy konferencji 

Podsumowanie Projektu "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju" - Joanna Witkowska - Kierownik Działu Projektów Pomocowych UMB 

Podsumowanie Projektu "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju" - Joanna Witkowska - Kierownik Działu Projektów Pomocowych UMB 

miejsce konferencji - Aula Magna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Dariusz Szewczyk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Dariusz Szewczyk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

miejsce konferencji - Aula Magna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

prof. dr hab. Mirosław Miller - Dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu 

Michał Charkiewicz - Prezes Zarządu ChM Sp z o.o. 

dr Andrzej Małkowski - Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii UMB 

Dyplomy i statuetki "Innowator UMB" 

prof. dr hab. Maria Borawska - kierownik Zakładu Bromatologii (w środku) oraz dr Renata Markiewicz-Żukowska i dr Sylwia Naliwajko - wyróżnione w konkursie "Innowator UMB" 

od lewej: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) oraz prof. dr hab. Halina Ostrowska (Kierownik Zakładu Biologii UMB) - wyróżniona w konkursie "Innowator UMB" 

prof. dr hab. Irina Kowalska (Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) oraz dr hab. Piotr Laudański (Kierownik Kliniki Perinatologii UMB) - wyróżniony w konkursie "Innowator UMB" 

od lewej: prof. dr hab. Irina Kowalska (Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim), Julita Niepłoch-Sitnicka (BOWiTT) oraz Katarzyna Niemirowicz - wyróżniona w konkursie "Innowator UMB" 

uczestnicy panelu dyskusyjnego, od lewej: Marek Dźwigaj, Michał Charkiewicz, Daniel Górski, prof. dr hab. Robert Ciborowski, dr Jolanta Koszelew 

uczestnicy konferencji, od lewej: prof. dr hab. Mirosław Miller, Joanna Witkowska, Michał Charkiewicz 

uczestnicy konferencji, od lewej: Marek Dźwigaj, Daniel Górski, prof.dr hab. Mirosław Miller