Jesteś na: O projekcie » Konwersatoria dla doktorantów

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA to zajęcia w formie konwersatoriów skierowane do studentów I i II roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od roku akademickiego 2013/2014 konwersatoria włączone są w obowiązkowy program I i II roku studiów pod nazwą Podstawy Przedsiębiorczości (Nie dotyczy Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim).

Treść zajęć o łącznym wymiarze 5 godzin na I roku studiów obejmuje tematykę:

  • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
  • zarządzania projektem badawczym.

Treść zajęć o łącznym wymiarze 5 godzin na II roku studiów obejmuje tematykę:

  • ochrona praw własności intelektualnej, sposoby komercjalizacji wiedzy,
  • sposoby komercjalizacji wiedzy.

W związku z powyższym studenci I i II roku studiów doktoranckich nie zapisują się indywidualnie na zajęcia.

Pozostałych studentów studiów doktoranckich zapraszamy na szkolenia pod nazwą Zaszczep w sobie przedsiębiorczość.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.