Jesteś na: Kursy e-learningowe » Zarządzanie projektem badawczym

Powrót do strony głównej Kursu

Moduł II.

Zarządzanie projektem badawczym

Moduł II Kursu poświęcony jest metodologii zarządzania projektami badawczymi. Przedstawione zostały w nim:

I. Podstawy zarządzania projektami

II. Metodyka zarządzania projektami w różnych ujęciach metodologicznych

III. Studium przypadku zarządzania projektem badawczym

W części końcowej materiału przedstawiona została lista publikacji poświęconych tematyce podjętej w Module II.

Pliki do pobrania: