Jesteś na: Kursy e-learningowe » Sposoby komercjalizacji wiedzy

Powrót do strony głównej Kursu

Moduł IV.

Sposoby komercjalizacji wiedzy

Moduł IV Kursu związany jest ściśle z tematyką komercjalizacji wiedzy przez ośrodki akademickie, zawiera informacje na temat:

I. Zmian w przepisach o uczelniach wyższych

II. Umów cywilnoprawnych w procesie komercjalizacji

III. Spółek celowych oraz spółek spin off / spin out.

W części końcowej materiału zamieszczony jest wykaz publikacji oraz stron internetowych poświęconych tematyce podjętej w Module IV.

Pliki do pobrania: