Jesteś na: Kursy e-learningowe » Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe

Powrót do strony głównej Kursu

Moduł I.

Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe

Moduł I Kursu poświęcony jest tematyce związanej z możliwością pozyskiwania finansów na projekty badawcze. Pprzedstawione zostały w nim: podstawy prawne, programy oraz możliwości finansowania oferowane w ramach:

I. Unii Europejskiej,
II. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
III. Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
IV. Narodowego Centrum Nauki,
V. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W części końcowej materiału przedstawiona została rola instytucji państwowych w systemie finansowania projektów badawczych oraz zaprezentowano sugerowaną listę publikacji poświęconej podjętej w Module I tematyce.

Pliki do pobrania: