Jesteś na: Kursy e-learningowe » Ochrona praw własności intelektualnej

Powrót do strony głównej Kursu

Moduł III.

Ochrona praw własności intelektualnej

Moduł III Kursu poświęcony został tematyce ochrony praw własności intelektualnej oraz praw autorskich na gruncie prawa polsekigo i europejskiego. Zawiera omówienie podstawowych pojęć oraz informacje przydatne osobom realizującym badania naukowe:

I. Patent i jego ochrona

II. Wzory przemysłowe i znaki towarowe

III. Prawa autorskie i prawa pokrewne.

W części końcowej materiału zamieszczone zostały wykazy publikacji, aktów prawnych oraz stron interentowych dotyczących tematyki podjętej w Module III.

Pliki do pobrania: