Jesteś na: Kursy e-learningowe » Dobre praktyki w komercjalizacji

Powrót do strony głównej Kursu

Moduł V.

Dobre praktyki w komercjalizacji

Moduł V Kursu zawiera przykłady spółek powołanych do życia w celu wprowadzenia produktów medycznych na rynek w celu wypracowania zysku. Omówione zostały przykłady spółek:

I. Pharmena SA

II. Read-Gene SA

III. PozLab sp. z o.o.

IV. OxfordBioMedica.

W części końcowej materiału zamieszczono wykazy przydatnej literatury oraz stron internetowych związanych z tematyka podjętą w module V.

Pliki do pobrania: